www.bau-partner.sk
Slovensky

Debniace a murovacie tvárnice

Debniace tvárnice
Debniace tvárnice sú použiteľné ako stratené debnenie na betónovanie stien suterénov, soklov, žúmp, vodovodnej šachiet, bazénov, vyhotovenie oplotenia. Sú vhodné na vyhotovenie betónovej alebo železobetónovej steny.

Výhody:
- ušetrenie prácnosti
- jednoduchá suchá montáž
- úspora reziva, času.

Murovacie tvárnice
Murovacie tvárnice sa používajú na murovanie vonkajších a vnútorných nenosných a nosných múrov a priečok so zníženými tepelno-technickými parametrami.

Výhody:
- presné murovanie na pero + drážka
- možnosť vŕtania, sekania a frézovania
- cenová výhodnosť.